JCTIC Online
HKSSF New Territories Secondary Schools Inter-School Squash Team Competition 2023-2024
2024-02-01

Boys Team - Champion
3B CHU Ho Ching
3B YAU Yeung
4A WANG Weiming
4B WONG Chak Sum Ocean
6C MOY Ho Yan
6F NG Ka Ho

Girls Team -1st runner up
3A KWAN Hei Ching
3A SIU Ho Ying
3D KO Suet Icy
4B LEUNG Tsz Shan
5E LI Clarissa
6E AU Ling Yu

Girls B Single - 2nd runner up
3D KO Suet Icy
 

Copyright © Jockey Club Ti-I College. All rights reserved.